Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» Polityka prywatności
 • Dowiedz się więcej ...
 • 20 zł na START
01
0

Producenci

Dodatkowe opcje przeglądania

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Systemy płatności

 • PayU

Kontakt

 • FHU HONEY Hanna Kotowska
  84-230 Rumia
  ul. Paderewskiego 6A
  NIP: 958-090-18-64
 • E-mail:sklep@sportowesuplementy.pl
 • Telefon501 111 880
  505 825 658
 • Godziny działania sklepuSklep internetowy 24h Sklep stacjonarny pon.-pt. 10.00 - 18.00 soboty 9.00 - 14.00

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKWÓW COOKIES

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników i zamawiających korzystających ze sklepu internetowego dostępnego w domenie www.sportowesuplementy.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny.

 

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników i zamawiających jest Sprzedający, tj. Pani Hanna Kotowska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. HONEY HANNA KOTOWSKA pod adresem: ul. Paderewskiego 6A/2, 84-230 Rumia, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, NIP: 958-090-18-64, REGON 221835877, e-mail: sklep@sportowesuplementy.pl Zbiór danych osobowych klientów został zgłoszony do GIODO – pod nr zgłoszenia 18930217, zbiór danych osobowych odbiorców newslettera został zgłoszony do GIODO – pod nr zgłoszenia 18960217.

 

 1. Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość złożenia zamówienia w dwóch wariantach:

 • dokonanie zamówienia bez rejestracji (tzw. szybkie zamówienie) – użytkownik dokonuje zamówienia towarów w Sklepie internetowym jako gość, czyli bez zakładania konta zamawiającego podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, nr telefonu komórkowego, adres email. W przypadku, gdy użytkownik chce, aby została wystawiona faktura dokumentująca zakup towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą i adres jej siedziby oraz NIP. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy zamówienia;

 • dokonanie zamówienia z rejestracją konta zamawiającego – użytkownik dokonuje zamówienia towarów i rejestruje się zakładając konto zamawiającego w Sklepie internetowym. Dokonując rejestracji użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, nr telefonu komórkowego, adres email. W przypadku, gdy użytkownik chce, aby została wystawiona faktura dokumentująca zakup towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą i adres jej siedziby oraz NIP. Rejestracja konta zamawiającego pozwala na dokonywanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, których mowa w niniejszym punkcie, bowiem wskazane przez zamawiającego dane są pobierane do nowego zamówienia. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia konta zamawiającego i realizacji dostawy zamówień ze Sklepu internetowego.

 

 1. Posiadacz zarejestrowanego konta zamawiającego ma możliwość zalogowania się weryfikując się w Sklepie internetowym poprzez podanie loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie hasła. Zalecane jest, aby hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest do należyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

 1. Dane osobowe zamawiających w Sklepie internetowym wykorzystywane są jedynie w celu wynikającym bezpośrednio z działań podejmowanych przez użytkownika Sklepu internetowego, tj. przetwarzane są w celu realizacji zamówień, prowadzenia konta zamawiającego oraz w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu internetowego, a także w celu ewidencjonowania sprzedaży.

 

 1. Dane osobowe zarejestrowanych zamawiających Sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się do konta zamawiającego za pomocą loginu i hasła w Sklepie internetowym, bądź też poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym.

 

 1. Każdy z użytkowników Sklepu internetowego ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, wglądu do nich oraz ich poprawiania, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, czy też wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W szczególności prawa te przysługują użytkownikom, jeżeli ich dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

 1. Każdy użytkownik Sklepu internetowego ma w każdym czasie możliwość usunięcia podanych danych osobowych, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Sklepie internetowym lub w formie pisemnej.

 

 1. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 

 1. Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności przechowujące dane osobowe stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników, zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 

 1. Witryna internetowa Sklepu internetowego zawiera także linki do innych stron internetowych, nieadministrowanych przez Sprzedającego, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Sprzedający informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

 

 1. Podczas wizyty użytkownika w Sklepie internetowym automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (w tym tzw. logi lub pliki dziennika). Dane mogą być zbierane przez pliki „cookies” oraz system „Google Analytics”, tj. system analityki internetowej dający wgląd w ruch w Sklepie internetowym oraz w skuteczność działań marketingowych. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

 

 1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Sklepu internetowego na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Zapisywane na komputerze użytkownika pliki „cookies” wykorzystywane są w niżej wymienionych celach:

 • Do zapamiętania zalogowania – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik „cookie” jest usuwany.

 • Do zapamiętania zawartości koszyka – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik „cookie" jest usuwany, chyba że użytkownik Sklepu internetowego zapisze koszyk – wówczas przez 30 dni, po czym plik „cookie" jest usuwany.

 • Do zapamiętania zawartości schowka (przechowalni) – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik „cookie" jest usuwany.

 • Do zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony Sklepu internetowego – 365 dni, po czym plik „cookie" jest usuwany.

 • Do porównywania produktów – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik „cookie" jest usuwany.

 • Do zweryfikowania czy użytkownik Sklepu internetowego oddał swój głos w sondzie – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik „cookie" jest usuwany.

 • Do zapamiętania zamknięcia Popupa informacyjnego o plikach cookie – 365 dni, po czym plik „cookie" jest usuwany.

 • Do zapamiętania zamknięcia menu pomocniczego (na górze strony) – 365 dni, po czym plik „cookie" jest usuwany.

 • Do zapamiętania zamknięcia popupa z informacją o newsletterze – w zależności od opcji: do wyłączenia przeglądarki, przez 30 dni lub 365 dni, po czym plik „cookie" jest usuwany.

 • Do uzyskiwania informacji dotyczących aktywności użytkownika - o odwiedzanych przez niego podstronach, jak również interesujących go produktach (przeglądanych, wyszukiwanych/filtrowanych, dodawanych do porównywarki, schowka i koszyka) - 30 dni, po czym plik „cookie" jest usuwany.

 

 1. Pliki „cookies“ używane w Sklepie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

 

 1. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Sklepie internetowym, a użytkownicy posiadający utworzone konto zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową

 

 1. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji w Sklepie internetowym, co wiąże się dla Sprzedającego z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego użytkownika z bazy klientów i/lub bazy odbiorców newslettera.

 

 1. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do umów sprzedaży zawartych w Sklepie internetowym, nie zmienia treści umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.

 

 

 1. Użytkownik, zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Sprzedającego o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik Sklepu internetowego proszony jest także o kontakt ze Sprzedającym. Wszelkie dane kontaktowe do Sprzedającego wskazane są w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym.


Przejdź do strony głównej
Trec SAW
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl